O nas

Deklaracja wstąpienia do PSRWN

Data dodania: 2012-09-16 13:45:33

pobierz deklarację

Regulamin Zarządu Oddziału

Data dodania: 2012-09-16 13:34:31

REGULAMIN
Zarządu Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości. 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Regulamin niniejszy określa:

1. Zakres działania i organizację pracy Zarządu Oddziału

2. Kompetencje i zadania Członków Zarządu Oddziału.

Statut PSRWN

Data dodania: 2012-02-03 19:01:13

 

S T A T U T

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW WYCENY NIERUCHOMOŚCI

Wniesiono zmiany zgodnie z Uchwalą VII Zjazdu z 22.06.2010 r.

ROZDZIAŁ I
Nazwa, charakter, teren działania i siedziba Stowarzyszenia.

§ 1

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości zwane dalej PSRWN, jest dobrowolną,
samorządną, pozarządową organizacją społeczną, działającą na podstawie obowiązującego w
Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego.


 

Ramowy plan działania PSRWN oddział w RADOMIU na kadencję 2016 - 2018

Data dodania: 2011-08-07 12:28:57

Sprawy organizacyjne i statutowe

1) prowadzenie Biura Stowarzyszeniowego w wynajętym pomieszczeniu w budynku NOT, dostępnego dla
    rzeczoznawców i społeczeństwa, co najmniej jeden raz w tygodniu. 

2) prowadzenie prac związanych z przyjęciem nowych kandydatów i członków, opłacaniem składek członkowskich,
    ewidencją i dokumentowaniem działalności Oddziału. 

3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej
    oraz działanie na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów związanych z gospodarką nieruchomościami
    i zawodem rzeczoznawcy.

4) uczestnictwo przedstawicieli Stowarzyszenia w strukturach PSRWN, PFSRM i NOT,

5) uczestnictwo w pracach legislacyjnych oraz opiniowanie nadesłanych do Stowarzyszenia projektów standardów
    zawodowych i innych przepisów prawa,

Zakres obowiązków Członków Zarządu PSRWN oddział w Radomiu

Data dodania: 2011-04-11 22:42:07


HENRYK PORĘBA - Prezes Zarządu
:

-  kieruje całokształtem pracy Oddziału i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, 

-  współpracuje z Zarządem Głównym Stowarzyszenia, Federacji i innymi Stowarzyszeniami 

   w kraju i za granicą oraz zarządem NOT i terenowymi organami samorządu i administracji, przyjmując jako główny cel,

   działanie na rzecz promowania Stowarzyszenia oraz ochronę interesów zawodowych i budowanie autorytetu jego członków,

-  nadzoruje sprawy finansowe i ewentualne działania gospodarcze, 

-  nadzoruje działalność KOR i prowadzenie praktyk,

-  wspomaga organizację szkoleń, spotkań i imprez integrujacych środowisko.

Władze Stowarzyszenia

Data dodania: 2011-04-11 22:36:24Zarząd Oddziału Radomskiego PSRWN

•    Henryk Poręba - Prezes Zarządu
•    Władysław Pitkowski - V-ce Prezes
•    Bożena Wlazło - Skarbnik
•    Ewa Maraszkiewicz - Sekretarz
•    Marcin Dygas - członek
•    Agnieszka Żukowska Kowalik - członek

Kodeks Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych

Data dodania: 2011-03-26 10:04:08ZASADY OGÓLNE
 
Rzeczoznawca majątkowy wykonuje w sposób samodzielny i niezależny wolny zawód w ramach posiadanych uprawnień, kierując się porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, interesem klienta oraz kodeksem etyki zawodowej. Zasady etyki zawodowej wynikają z ogólnych norm etycznych przystosowanych do zawodu rzeczoznawcy majątkowego, jako zawodu zaufania publicznego.

©PSRWN Radom 2010                Odwiedziny serwisu: 155929
Wykonanie: Dan-net