O nas

Deklaracja wstąpienia do PSRWN

Data dodania: 2012-09-16 13:45:33

POBIERZ DEKLARACJĘ

Regulamin Zarządu Oddziału

Data dodania: 2012-09-16 13:34:31

REGULAMIN
Zarządu Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Regulamin niniejszy określa:

1. Zakres działania i organizację pracy Zarządu Oddziału

2. Kompetencje i zadania Członków Zarządu Oddziału.

Statut PSRWN

Data dodania: 2012-02-03 19:01:13

 

S T A T U T

Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera

Wniesiono zmiany zgodnie z Uchwalą X Walnego Zjazdu Delegatów PSRWN z dnia 01.06.2019 r.

ROZDZIAŁ I
Nazwa, charakter, teren działania i siedziba Stowarzyszenia.

§ 1
Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera zwane dalej PSRWN, jest dobrowolną, samorządną, pozarządową organizacją społeczną, działającą na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego.

Ramowy plan działania PSRWN oddział w RADOMIU na kadencję 2019 - 2021

Data dodania: 2011-08-07 12:28:57

Sprawy organizacyjne i statutowe

1) prowadzenie Biura Stowarzyszeniowego w wynajętym pomieszczeniu w budynku NOT, dostępnego dla rzeczoznawców i społeczeństwa,
2) prowadzenie dokumentacji związanych z przyjęciem nowych kandydatów i członków, opłacalnością składek członkowskich, ewidencją i dokumentowaniem szkoleń i działalnością Oddziału,
3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz działanie na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów związanych z gospodarką nieruchomościami i zawodem rzeczoznawcy,
4) uczestnictwo przedstawicieli Stowarzyszenia w strukturach PSRWN, PFSRM i NOT,
5) uczestnictwo w pracach legislacyjnych oraz opiniowanie nadesłanych do Stowarzyszenia projektów standardów zawodowych i innych przepisów prawa.

 

Zakres obowiązków Członków Zarządu PSRWN oddział w Radomiu

Data dodania: 2011-04-11 22:42:07

 
WŁADYSŁAW PITKOWSKI - Prezes Zarządu
:

- kieruje całokształtem pracy Oddziału i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
- współpracuje z Zarządem Głównym Stowarzyszenia, Federacji i innymi Stowarzyszeniami oraz zarządem NOT i terenowymi    organami samorządu i administracji, przyjmując jako główny cel, działanie na rzecz promowania stowarzyszenia oraz ochronę interesów zawodowych i budowanie autorytetu jego członków,
- nadzoruje działalność KOR i prowadzenie praktyk,
- wspomaga organizację szkoleń, spotkań i imprez integrujących środowisko,
- odpowiada za rozliczenie szkoleń, spotkań i imprez integracyjnych,
- odpowiada za prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów.

 

Władze Stowarzyszenia

Data dodania: 2011-04-11 22:36:24Zarząd Oddziału Radomskiego PSRWN

•    Władysław Pitkowski - Prezes Zarządu
•    Bożena Wlazło - V-ce Prezes
•    Diana Kaczmarczyk - Skarbnik
•    Ewa Maraszkiewicz - Sekretarz
•    Marcin Dygas - Członek Zarządu
•    Agnieszka Żukowska Kowalik - Członek Zarządu

Kodeks Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych

Data dodania: 2011-03-26 10:04:08ZASADY OGÓLNE
 
Rzeczoznawca majątkowy wykonuje w sposób samodzielny i niezależny wolny zawód w ramach posiadanych uprawnień, kierując się porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, interesem klienta oraz kodeksem etyki zawodowej. Zasady etyki zawodowej wynikają z ogólnych norm etycznych przystosowanych do zawodu rzeczoznawcy majątkowego, jako zawodu zaufania publicznego.

©PSRWN Radom 2010                Odwiedziny serwisu: 274181
Wykonanie: Dan-net