Prawo

Kalendarz prawny styczeń 2022

Data dodania: 2022-02-20 11:08:04

W załączeniu kalendarz prawny za miesiąc styczeń 2022r.

Kalendarz prawny- styczeń 2022

Kalendarz prawny

Data dodania: 2021-10-18 17:23:39

W załączeniu kalendarz prawny za miesiąc wrzesień 2021r.

Kalendarz prawny-wrzesień 2021

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

Data dodania: 2019-11-23 12:20:42

W Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 2250 opublikowano w dniu 19 listopada br. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2019 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych

Data dodania: 2019-11-19 18:00:02

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 2139 opublikowano w dniu 6 listopada br. rozporządzenie ministra finansów, inwestycji i rozwoju z dnia 16 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Rozporządzenie o doskonaleniu zawodowym RM

Data dodania: 2018-05-12 12:57:38

W dniu 27.04.2018 Minister opublikował długo oczekiwane "Rozporządzenie w sprawie doskonalenia zawodowego". Jego treść zamieszczamy w załączniku. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Doskonalenie zawodowe

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego - broszura informacyjna

Data dodania: 2017-06-05 07:59:37

Szanowni Państwo

w wyniku konsultacji społecznych  w Ministerstwie Rozwoju, w których uczestniczyli przedstawiciele Federacji, uzyskaliśmy informację podsumowującą nowelę KPA. czytaj całość

KALENDARZ PRAWNY – wrzesień 2016 r.

Data dodania: 2016-11-15 14:01:30

1. Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2016 r. poz. 1250).
Weszła w życie z dniem 31 sierpnia 2016 r., z wyjątkiem art. 58 ust. 2 i art. 59 ust. 2, które weszły w życie z dniem 17 sierpnia 2016 r.

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości (Dz. U. z dnia 17 sierpnia 2016 r. poz. 1263).
Weszło w życie z dniem 8 września 2016 r.

Kalendarz prawny - sierpień 2016

Data dodania: 2016-09-28 17:50:38

1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 r. poz. 1125). Weszło w życie z dniem 28 lipca 2016 r.

 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z dnia 28 lipca 2016 r. poz. 1128). Weszło w życie z dniem 28 lipca 2016 r.

Kalendarz prawny - lipiec 2016

Data dodania: 2016-08-02 13:21:41

KALENDARZ PRAWNY – lipiec 2016 r.

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2016 r. poz. 893). czytaj całość

Kalendarz prawny - kwiecień 2016

Data dodania: 2016-05-06 14:58:44

1. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. z dnia 15 marca 2016 r. poz. 350).

2. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora pu-blicznego (Dz. U. z dnia 15 marca 2016 r. poz. 352). Wejdzie w życie z dniem 16 czerwca 2016 r., z wyjątkiem art. 4 ust. 1 pkt 3 lit. b i c oraz art. 31 w zakresie art. 110 ust. 3–8, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

1 2 >
©PSRWN Radom 2010                Odwiedziny serwisu: 274126
Wykonanie: Dan-net