Warto wiedzieć

Resortowa pragmatyka dla rzeczoznawców majątkowych

Data dodania: 2018-09-10 17:43:19

 

Jeszcze w tym roku spod ręki ministerstwa wyjdą pierwsze oficjalne kanony wyceny nieruchomości.

Ostatnia duża nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2017 r. poz. 1509), która weszła w życie niespełna rok temu, odebrała stowarzyszeniom skupiającym rzeczoznawców majątkowych prawo ustalania standardów swojej profesji. Pomysłodawcy tej poprawki przekonywali, że branża nie zdała egzaminu z tego zadania, bo konsultowanie norm trwało latami, a efekty i tak były mizerne.

 

Przydatne strony internetowe

Data dodania: 2016-11-17 16:59:47

Strona internetowa do bezpłatnej konwersji plików PDF do formatu Word - https://smallpdf.com/pl/pdf-to-word 

Ceny ziemi rolnej w dół

Data dodania: 2016-09-28 15:43:19

Mniej zawieranych transakcji i niższe ceny - takie informacje przynoszą pierwsze miesiące po wprowadzeniu nowej ustawy ograniczającej obrót ziemią rolną w Polsce.

Stanowisko Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.09.2015 roku

Data dodania: 2015-11-08 17:15:29

Stanowisko Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.09.2015 roku odnośnie opodatkowania podatkiem VAT 23% wynagrodzeń biegłych sądowych (w tym kosztów dodatkowych).

Nowe zasady składania wyciągów z operatów szacunkowych

Data dodania: 2015-09-08 18:03:00

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami nowe brzmienie otrzymał art. 158 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Należy przy tym zauważyć, że zmiana te wejdzie w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, a więc w dniu 14 października 2015 roku.

W załączniku znajduje się:

Konsultacja nowych standardów

Data dodania: 2014-03-30 18:18:38

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi materiałami

- informacja o standardach
- KSWS-2
- KSWS-5

Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 08.10.2013

Data dodania: 2014-01-06 17:43:10

Celem zmian określonych w przyjętych założeniach jest doprecyzowanie zasad ogłaszania wskaźników zmian cen nieruchomości, określenie zasad ich stosowania oraz usprawnienie procesu pozyskiwania danych niezbędnych dla prawidłowego obliczania wartości tych wskaźników. Realizacja zaproponowanych zmian pozwoli na sukcesywne ogłaszanie pierwszych wskaźników zmian cen nieruchomości określonych dla poszczególnych ich rodzajów. Pozostawi równocześnie możliwość stosowania, tak jak dotychczas miało to miejsce, wskaźników zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w przypadkach tych rodzajów nieruchomości, dla których wskaźniki zmian cen nie zostały jeszcze opracowane. W konsekwencji waloryzacja zobowiązań i należności uczestników rynku nieruchomości powiązana będzie bezpośrednio ze stanem rynku nieruchomości, a nie z poziomem inflacji, jak ma to miejsce obecnie.Czytaj więcej

Najem okazjonalny lokali mieszkalnych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i nowe zasady zwrotu VAT na materiały budowlane 20.11.2013

Data dodania: 2013-11-22 11:47:40

23 listopada 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. poz. 1304) określająca zasady programu Mieszkanie dla młodych (MdM). Wejście w życie ustawy oznacza, że od 1 stycznia 2014 r. ruszy program pomocy przy zaciąganiu kredytu mieszkaniowego na pierwsze własne mieszkanie. Ustawa zawiera także przepisy umożliwiające stosowanie formuły najmu okazjonalnego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz nowe regulacje dotyczące częściowego zwrotu VAT na materiały budowlane. Regulacje dotyczące najmu okazjonalnego będą miały zastosowanie już od dnia wejścia w życie ustawy. Nowe zasady zwrotu VAT wejdą w życie od 1 stycznia 2014 r.Czytaj więcej

Spotkanie wiceministra Piotra Stycznia z przedstawicielami warszawskich organizacji lokatorskich 05.11.2013

Data dodania: 2013-11-18 20:31:22

5 listopada br. Podsekretarz Stanu Piotr Styczeń spotkał się w MTBiGM z przedstawicielami warszawskich organizacji lokatorskich. To już kolejne robocze spotkanie podczas którego omawiana była problematyka zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i ochrony praw lokatorów w publicznym zasobie mieszkaniowym,Czytaj więcej

Biegły powołany przez fiskus do wyceny nieruchomości

Data dodania: 2013-11-18 20:00:29

Na wokandę WSA w Rzeszowie trafiła sprawa dotycząca ustalenia wartości nieruchomości na potrzebę określenia wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych. Spór dotyczył nieruchomości, którą komandytariusz spółki komandytowej chciał odkupić od spółki. W celu oszacowania jej wartości zlecono wycenę rzeczoznawcy majątkowemu.Czytaj więcej

1 2 3 4 5 6 7 >
©PSRWN Radom 2010                Odwiedziny serwisu: 155870
Wykonanie: Dan-net