Warto wiedzieć

Spotkanie wiceministra Piotra Stycznia z przedstawicielami warszawskich organizacji lokatorskich 05.11.2013

Data dodania: 2013-11-18 20:31:22

5 listopada br. Podsekretarz Stanu Piotr Styczeń spotkał się w MTBiGM z przedstawicielami warszawskich organizacji lokatorskich. To już kolejne robocze spotkanie podczas którego omawiana była problematyka zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i ochrony praw lokatorów w publicznym zasobie mieszkaniowym,Czytaj więcej

Biegły powołany przez fiskus do wyceny nieruchomości

Data dodania: 2013-11-18 20:00:29

Na wokandę WSA w Rzeszowie trafiła sprawa dotycząca ustalenia wartości nieruchomości na potrzebę określenia wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych. Spór dotyczył nieruchomości, którą komandytariusz spółki komandytowej chciał odkupić od spółki. W celu oszacowania jej wartości zlecono wycenę rzeczoznawcy majątkowemu.Czytaj więcej

Rewolucyjny projekt resortu sprawiedliwości

Data dodania: 2013-11-18 19:49:54

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje, by inwestorzy mogli budować na cudzym gruncie. Miałoby temu służyć całkiem nowe prawo - prawo zabudowy - którego dziś nie ma w kodeksie cywilnym. Projekt założeń jest w uzgodnieniach międzyresortowych.Czytaj więcej

Raport NBP o sytuacji w mieszkaniówce. Wyraźne odbicie

Data dodania: 2013-11-18 19:47:04

Znaczący wzrost dostępności kredytów, wyhamowanie spadku cen na rynku wtórnym oraz odbicie na rynku pierwotnym - to najważniejsze wnioski jakie płyną z kwartalnego raportu Narodowego Banku Polskiego zatytułowanego - Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce - II kwartał 2013.Czytaj więcej

Dopłaty do mieszkań dla wszystkich młodych? W MdM są haczyki

Data dodania: 2013-11-18 19:41:17

Chęć skorzystania z programu MDM nie powinna sprowadzać się wyłącznie do sprawdzenia wysokości dopłat. Tym bardziej, że okazuje się, iż nowy program rządowych dopłat ma mniej zachęcające oblicza. Przekroczenie rocznych limitów i wstrzymanie dopłat, to tylko jedno z nich.Czytaj więcej

2013-11-05 06:00 Elektroniczna księga wieczysta. Co się zmieni 1 grudnia?

Data dodania: 2013-11-12 19:43:54

1 grudnia wejdzie w życie ustawa z 24 maja 2013 roku o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 2013 r., poz. 941). Nowelizacją tą ustawodawca poszerza możliwości związane z funkcjonowaniem Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Od 1 grudnia 2013 r. odpis z księgi wieczystej uzyskać będzie można składając wniosek przez internet.Czytaj więcej

Prezydent podpisał ustawę o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi 31.10.2013

Data dodania: 2013-11-12 19:29:30

31 października br. Prezydent RP podpisał przygotowaną przez Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej ustawę z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Ustawa oczekuje teraz na publikację w Dzienniku Ustaw.Czytaj więcej

Relacja z konferencji w MTBiGM w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej

Data dodania: 2013-10-22 22:12:52

W dniu 15 października 2013 roku w siedzibie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo konferencja w celu omówienia propozycji zgłaszanych wobec projektów rozporządzeń:

  • w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,
  • w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w zakresie szacowania nieruchomości,
  • w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych.

Czytaj więcej

Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 08.10.2013

Data dodania: 2013-10-12 22:53:24

Celem zmian określonych w przyjętych założeniach jest doprecyzowanie zasad ogłaszania wskaźników zmian cen nieruchomości, określenie zasad ich stosowania oraz usprawnienie procesu pozyskiwania danych niezbędnych dla prawidłowego obliczania wartości tych wskaźników. Realizacja zaproponowanych zmian pozwoli na sukcesywne ogłaszanie pierwszych wskaźników zmian cen nieruchomości określonych dla poszczególnych ich rodzajów.Czytaj więcej

czwartek, 4 lipca 2013 Uwagi na marginesie konferencji „Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste – postulowane kierunki zmian”

Data dodania: 2013-09-17 23:06:04

W dniu 14 czerwca w Poznaniu w cyklu „Współczesne wyzwania rozwoju Poznania” odbyła się organizowana przez Miasto Poznań przy współudziale RICS Polska konferencja pt. „Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste – postulowane kierunki zmian”. Patronat nad konferencją objął Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.Czytaj więcej

< 1 2 3 4 5 6 7 >
©PSRWN Radom 2010                Odwiedziny serwisu: 199132
Wykonanie: Dan-net