Warto wiedzieć

2013-05-11 06:36 Ustawa o ogrodach działkowych. Podkomisja zajmie się projektami

Data dodania: 2013-05-12 18:42:21

Posłowie połączonych komisji sejmowych infrastruktury i samorządu terytorialnego powołali wczoraj podkomisję nadzwyczajną, która rozpatrywać będzie cztery projekty ustaw dotyczących ogrodów działkowych. Nowe propozycje przygotowali działkowcy, PO, SLD i SP.Czytaj więcej

Prognozy skutków finansowych uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarem działalności zawodowej rzeczoznawców majątkowych Warszawa, dnia 07 maja 2013 r.

Data dodania: 2013-05-12 18:26:54

Prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – stanowiące obligatoryjny element trybu uchwalenia planów – powinny być wykonane przez osoby uprawnione do określania wartości nieruchomości, czyli przez rzeczoznawców majątkowych.Czytaj więcej

Data dodania: 2013-05-07 09:56:48

Apel Prezydenta PFSRM kierowany do Senatorów RP o przyjęcie poprawek do tzw. ustawy deregulacyjnej

Warszawa, dnia 02 maja 2013 r.

Deregulacja zawodu rzeczoznawcy majątkowego odbyła się bez merytorycznego uzasadnienia, z jednoczesnym naruszeniem konstytucyjnych zasad procedur legislacyjnych. Deregulacja zawodu rzeczoznawcy majątkowego w kształcie przyjętym w dniu 19 kwietnia 2013 r. przez Sejm  Rzeczpospolitej Polskiej jest groźna dla gospodarki. 

Szanowna Pani Senator, Szanowny Panie Senatorze.

W dniu 19 kwietnia 2013 r. w trakcie 38. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej została uchwalona ustawa o zmia­nie ustaw regulujących wykonywanie niektó­rych zawodów (druki nr 806,  1166 i 1166A), która następnie w dniu 24 kwietnia 2013 roku została przesłana przez Marszałka Sejmu do Marszałka Senatu celem rozpatrzenia jej przez Senat (druk nr 344). Ustawa ta w części dotyczy zawodu rzeczoznawcy majątkowego (artykuł nr 8).Czytaj więcej

Uchwalenie ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów przez Sejm i skierowanie jej do Senatu Warszawa, dnia 28 kwietnia 2013 r.

Data dodania: 2013-05-03 21:50:01

W dniu 19 kwietnia 2013 r. w trakcie 38. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej została uchwalona ustawa o zmia­nie ustaw regulujących wykonywanie niektó­rych zawodów (druki nr 806,  1166 i 1166A), która następnie w dniu 24 kwietnia 2013 roku została przesłana przez Marszałka Sejmu do Marszałka Senatu celem rozpatrzenia jej przez Senat (druk nr 344).

Marszałek Senatu w dniu 24 kwietnia 2013 r. skierował tą ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, oraz Komisji Ustawodawczej. Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie planowane jest na dzień 8 maja 2013 r. Rozpatrzenie ustawy o zmia­nie ustaw regulujących wykonywanie niektó­rych zawodów przez Senat planowane jest na 33. posiedzeniu Senatu RP w dniach 15 – 16 maja 2013 roku.Czytaj więcej

I transza deregulacji przyjęta przez Sejm 2013-04-19

Data dodania: 2013-04-21 19:16:28

Sejm RP przyjął dzisiaj przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt I ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.

 Przyjęta dzisiaj ustawa dereguluje ostatecznie 50 zawodów podległych ośmiu Ministrom, nowelizuje 27 ustaw oraz obejmuje grupy zawodowe liczące ponad 535 tysięcy osób i była konsultowana z ponad 500 podmiotami.Czytaj więcej

Długie oczekiwanie na kupca mieszkania

Data dodania: 2013-04-21 18:40:48

Wygląda na to, że pierwszy kwartał 2013 r. na rynku nieruchomości będzie dowodził, że czas oczekiwania na chętnego do zakupu wystawionego na sprzedaż mieszkania wydłużył się. Zdaniem przedstawicieli agencji Metrohouse & Partnerzy poszukiwanie odpowiedniego nabywcy staje się procesem długotrwałym i uciążliwym dla klientów. Jest tak niezależnie od lokalizacji, czy powierzchni mieszkania. Według agencji obecna sytaucja przypomina tę z początku 2008 r. wtedy również – w efekcie kryzysu w światowej gospodarce – doprowadzenie do sprzedaży mieszkania zajmowało długi czas.Czytaj więcej

Ustawa deregulacyjna uchwalona przez Sejm

Data dodania: 2013-04-21 18:31:44

Większością głosów PO, PSL, PiS i SP Sejm uchwalił w piątek ustawę łagodzącą wymogi dostępu do 50 zawodów, czyli I transzę deregulacji. Wcześniej przepadły wnioski PiS o odrzucenie całej ustawy i wnioski mniejszości. Jarosław Gowin zapowiada kolejne transze deregulacji.Czytaj więcej

Informacja o zasadach stosowania standardów 2013

Data dodania: 2013-04-15 00:06:15

Informacja Komisji Standardów dotycząca zasad stosowania Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny (PKZW)”. Informacja wydana została w związku z występującymi nadal wątpliwościami co do miejsca oraz zasad stosowania PKZW Czytaj więcej

List otwarty ....

Data dodania: 2013-03-05 21:47:02

List otwarty przedstawicieli polskiego środowiska akademickiego z zakresu gospodarki nieruchomościami - rzeczoznawstwa majątkowego i wyceny nieruchomości.  Czytaj więcej

Deregulacja zawodu rzeczoznawcy majątkowego pozbawiona merytorycznego uzasadnienia z jednoczesnym naruszeniem konstytucyjnych zasad procedur legislacyjnych

Data dodania: 2013-03-05 21:40:53

W dniu 7 lutego 2013 roku, a więc już po pierwszym czytaniu w Sejmie, w ramach prac sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrywania projektów ustaw deregulacyjnych przyjęte zostały poprawki wniesione ad hoc pod obrady tej Komisji, która w tym dniu kontynuowała rozpatrywanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (druk nr 806), ingerujące w sposób zasadniczy w tryb uzyskiwania uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości. Tym samym doszło do rozszerzenia zakresu tego projektu tzw. ustawy deregulacyjnej.Czytaj więcej

< 1 2 3 4 5 6 7 >
©PSRWN Radom 2010                Odwiedziny serwisu: 228553
Wykonanie: Dan-net