Warto wiedzieć

KNF: Czy łatwiejszy dostęp do kredytów mieszkaniowych złagodzi złe prognozy gospodarcze?

Data dodania: 2012-09-29 18:55:02

Prawdopodobna liberalizacja rekomendacji KNF i możliwe obniżki stóp procentowych nie zmienią kierunku w jakim podążać będą w najbliższych miesiącach ceny mieszkań - oceniają doradcy Home Broker. Uzasadnione są bowiem wciąż obawy o wzrost bezrobocia i realny spadek wynagrodzeń w obliczu spodziewanego spowolnienia wzrostu gospodarczego. Czytaj więcej

Spółdzielnie mieszkaniowe

Data dodania: 2012-09-28 22:59:27

Dnia 4 grudnia 2012 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2012.989).Czytaj więcej

Grunty na medal zaczarują inwestorów

Data dodania: 2012-09-23 12:16:34

O atrakcyjności gruntów inwestycyjnych decyduje m.in. infrastruktura drogowa - twierdzi Agnieszka Wojnarowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. czytaj całość

Komunikat w sprawie stosowania przepisów prawnych dotyczących pomieszczeń tymczasowych

Data dodania: 2012-02-28 13:55:03

07.12.2011

Z dniem 17 listopada 2011 r. weszły w życie przepisy uchwalonej przez Sejm RP w dniu 31 sierpnia 2011 r.
nowelizacji ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.), stanowiącej realizację orzeczeń
Trybunału Konstytucyjnego. czytaj całość

Praktyka ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte na cele realizacji inwestycji drogowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Data dodania: 2012-02-28 13:48:58

W dniu 6 lutego br. wiceminister Piotr Styczeń wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Warmińsko-Mazurską
Izbę Rolniczą dotyczącym praktycznych aspektów w zakresie ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości
przejęte na cele realizacji inwestycji drogowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Spotkanie odbyło się w siedzibie Izby w Olsztynie. czytaj całość

Wzrosty cen ziemi zachęcają do inwestowania

Data dodania: 2012-02-28 13:42:07

Ziemia zdrożała w ciągu ostatniego roku o kilkanaście procent. Takich informacji dostarczają Agencja Nieruchomości
Rolnych oraz Główny Urząd Statystyczny. Ten wzrost zachęca inwestorów do większego zaangażowania na rynku ziemi.
czytaj całość 

Kiedy składki członkowskie są kosztem?

Data dodania: 2012-02-28 13:36:28

Osoby prowadzące działalność gospodarczą bardzo często przynależą do różnych organizacji.
Czasami członkostwo w nich jest obowiązkowe, jednak w większości są to organizacje dobrowolne.
I to kryterium – dobrowolności - jest decydującym przy rozpatrywaniu możliwości zaliczenia składek
członkowskich do kosztów uzyskania przychodów. czytaj calość

Wybrane zagadnienia prawne dot. nieruchomości przejętych pod drogi

Data dodania: 2012-02-06 15:56:30

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem znalezionym na stronach MI

pobierz

Informacja o sposobie wyceny nieruchomości wywłaszczanych w celu realizacji inwestycji drogowych

Data dodania: 2012-02-05 16:42:25

I. Podstawa ustalenia wysokości odszkodowania

Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), dalej: "ustawa", wywłaszczenie własności nieruchomości,
użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej
odpowiadającym wartości tych praw. Rozwinięcie tej zasady zawarte jest w art. 134 ust. 1 ustawy, w którym jako
podstawę ustalenia wysokości odszkodowania ustawodawca wskazał wartość rynkową nieruchomości.
Jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy uwarunkowania rynkowe nie pozwalają na określenie wartości
rynkowej nieruchomości, dopuszczalne jest ustalenie wysokości odszkodowania na podstawie wartości
odtworzeniowej (art. 135 ust. 1 ustawy).

Projekt Standardu zawodowego KSWP 0

Data dodania: 2012-02-03 19:31:34

Koleżanki i Koledzy.
W imieniu Komisji Standardów przedstawiam projekt Standardu zawodowego KSWP 0
"OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA"

Standard ten zgodnie z sugestiami Rady Krajowej i środowiska obejmuje w największym
zakresie problematykę związaną z zasadami etyki zawodowej oraz doprecyzowuje pewne
kwestie nieuregulowane w przepisach prawa takie jak należyta staranność, konflikty
interesów itp.

< 1 2 3 4 5 6 7 >
©PSRWN Radom 2010                Odwiedziny serwisu: 155925
Wykonanie: Dan-net