Warto wiedzieć

Wybrane zagadnienia prawne dot. nieruchomości przejętych pod drogi

Data dodania: 2012-02-06 15:56:30

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem znalezionym na stronach MI

pobierz

Informacja o sposobie wyceny nieruchomości wywłaszczanych w celu realizacji inwestycji drogowych

Data dodania: 2012-02-05 16:42:25

I. Podstawa ustalenia wysokości odszkodowania

Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), dalej: "ustawa", wywłaszczenie własności nieruchomości,
użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej
odpowiadającym wartości tych praw. Rozwinięcie tej zasady zawarte jest w art. 134 ust. 1 ustawy, w którym jako
podstawę ustalenia wysokości odszkodowania ustawodawca wskazał wartość rynkową nieruchomości.
Jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy uwarunkowania rynkowe nie pozwalają na określenie wartości
rynkowej nieruchomości, dopuszczalne jest ustalenie wysokości odszkodowania na podstawie wartości
odtworzeniowej (art. 135 ust. 1 ustawy).

Projekt Standardu zawodowego KSWP 0

Data dodania: 2012-02-03 19:31:34

Koleżanki i Koledzy.
W imieniu Komisji Standardów przedstawiam projekt Standardu zawodowego KSWP 0
"OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA"

Standard ten zgodnie z sugestiami Rady Krajowej i środowiska obejmuje w największym
zakresie problematykę związaną z zasadami etyki zawodowej oraz doprecyzowuje pewne
kwestie nieuregulowane w przepisach prawa takie jak należyta staranność, konflikty
interesów itp.

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury

Data dodania: 2012-02-03 19:22:39

Stanowisko odnośnie postępowania w zakresie sposobów określania wartości nieruchomosci na potrzeby
ustalenia wysokosci odszkodowań za nieruchomosci wywłaszczone lub przejęte z mocy prawa w celu realizacji
inwestycji drogowych

pobierz stanowisko MI

Zmiana rozporządzenia RM w sprawie wyceny nieruchomosci ..... prezentacja

Data dodania: 2011-10-10 18:10:38

pobierz prezentację

Informacja o debatach środowiskowych

Data dodania: 2011-04-20 08:29:26

Informacja o debatach środowiskowych związanych z wdrożeniem Standardu Zawodowego
KSWS 4 „INWESTYCJE LINIOWE - SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU I BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI”

Nota Interpretacyjna nr 5 "Ogólne Zasady Wyceny Przedsiębiorstw"

Data dodania: 2011-04-19 15:46:12

pobierz tekst noty interpretacyjnej

Samochodowa nawigacja GPS – nowe narzędzie w pracy rzeczoznawcy majątkowego

Data dodania: 2011-02-27 13:53:23

Od kilku lat urządzenia do nawigacji samochodowej potocznie nazywane GPS zastępują tradycyjne mapy samochodowe pomagając w sprawniejszym dotarciu do celu.  Urządzenia te możemy wykorzystywać nie tylko podczas wakacyjnych wypadów w odległe zakątki naszego kraju lecz również w codziennej pracy rzeczoznawcy majątkowego.

Projekt rozporządzenia RM w sprawie wyceny nieruchomości....

Data dodania: 2011-02-23 09:54:48

zobacz projekt rozporządzenia

< 1 2 3 4 5 6 7
©PSRWN Radom 2010                Odwiedziny serwisu: 228540
Wykonanie: Dan-net