Warto wiedzieć

Niebawem duże zmiany w wycenie nieruchomości dla banków

Data dodania: 2020-10-19 17:55:56

Rok 2021 przyniesie bardzo istotne zmiany na rynku wycen nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności kredytowych banków. Dokładnie 30 czerwca 2021 wejdą w życie wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (dalej EBA, od European Banking Authority) dotyczące zasad udzielania i obsługi kredytów hipotecznych. Część z zawartych tam regulacji wywrze bezpośredni skutek na działalności rzeczoznawców majątkowych w Polsce.

Rzeczoznawcy boją się nowego standardu wyceny nieruchomości

Data dodania: 2019-03-22 16:41:39

Kończą się konsultacje nad projektem standardu zawodowego rzeczoznawców. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zapewnia, że regulacja zapewni jednolite normy pracy rzeczoznawców. Ci ostatni mówią wprost - cofamy się do lat 90., to uderzenie w podmioty zainteresowane wyceną nieruchomości, m.in. kredytobiorców. I zapowiadają, że będą "ignorować zapisy sprzeczne z literą prawa".

Wyceny nieruchomości – będzie standard porównawczy

Data dodania: 2019-03-16 17:30:37

 

W konsultacjach publicznych jest projekt standardu wyceny nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego. Przy określaniu wartości nieruchomości to podejście najbardziej powszechne i najczęściej stosowane przez rzeczoznawców majątkowych. Brak jednolitych i powszechnie stosowanych norm postępowania wpływa negatywnie na jakość sporządzanych wycen nieruchomości i jednocześnie utrudnia sądom i urzędom dokonywanie ocen dowodów, jakimi w wielu postępowaniach są operaty szacunkowe.

 

Resortowa pragmatyka dla rzeczoznawców majątkowych

Data dodania: 2018-09-10 17:43:19

 

Jeszcze w tym roku spod ręki ministerstwa wyjdą pierwsze oficjalne kanony wyceny nieruchomości.

Ostatnia duża nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2017 r. poz. 1509), która weszła w życie niespełna rok temu, odebrała stowarzyszeniom skupiającym rzeczoznawców majątkowych prawo ustalania standardów swojej profesji. Pomysłodawcy tej poprawki przekonywali, że branża nie zdała egzaminu z tego zadania, bo konsultowanie norm trwało latami, a efekty i tak były mizerne.

 

Przydatne strony internetowe

Data dodania: 2016-11-17 16:59:47

Strona internetowa do bezpłatnej konwersji plików PDF do formatu Word - https://smallpdf.com/pl/pdf-to-word 

Ceny ziemi rolnej w dół

Data dodania: 2016-09-28 15:43:19

Mniej zawieranych transakcji i niższe ceny - takie informacje przynoszą pierwsze miesiące po wprowadzeniu nowej ustawy ograniczającej obrót ziemią rolną w Polsce.

Stanowisko Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.09.2015 roku

Data dodania: 2015-11-08 17:15:29

Stanowisko Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.09.2015 roku odnośnie opodatkowania podatkiem VAT 23% wynagrodzeń biegłych sądowych (w tym kosztów dodatkowych).

Nowe zasady składania wyciągów z operatów szacunkowych

Data dodania: 2015-09-08 18:03:00

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami nowe brzmienie otrzymał art. 158 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Należy przy tym zauważyć, że zmiana te wejdzie w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, a więc w dniu 14 października 2015 roku.

W załączniku znajduje się:

Konsultacja nowych standardów

Data dodania: 2014-03-30 18:18:38

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi materiałami

- informacja o standardach
- KSWS-2
- KSWS-5

Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 08.10.2013

Data dodania: 2014-01-06 17:43:10

Celem zmian określonych w przyjętych założeniach jest doprecyzowanie zasad ogłaszania wskaźników zmian cen nieruchomości, określenie zasad ich stosowania oraz usprawnienie procesu pozyskiwania danych niezbędnych dla prawidłowego obliczania wartości tych wskaźników. Realizacja zaproponowanych zmian pozwoli na sukcesywne ogłaszanie pierwszych wskaźników zmian cen nieruchomości określonych dla poszczególnych ich rodzajów. Pozostawi równocześnie możliwość stosowania, tak jak dotychczas miało to miejsce, wskaźników zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w przypadkach tych rodzajów nieruchomości, dla których wskaźniki zmian cen nie zostały jeszcze opracowane. W konsekwencji waloryzacja zobowiązań i należności uczestników rynku nieruchomości powiązana będzie bezpośrednio ze stanem rynku nieruchomości, a nie z poziomem inflacji, jak ma to miejsce obecnie.Czytaj więcej

1 2 3 4 5 6 7 >
©PSRWN Radom 2010                Odwiedziny serwisu: 274130
Wykonanie: Dan-net