Stan pozycji w Bibliotece PSRWN Oddział w Radomiu na wrzesień 2013 r.:
Odsłony: 1133

Stan pozycji w Bibliotece PSRWN Oddział w Radomiu na wrzesień 2013 r.:

Data dodania: 2013-09-09 15:21:13

Stan pozycji w Bibliotece PSRWN Oddział w Radomiu na wrzesień 2013 r. przedstawia się następująco:

Katalogi i cenniki:

1. Scalone normatywy do wyceny budynków i budowli zeszyty 94 -103 (do II kw. 2013 r.) WACETOB SP. ZO.O.

2. SEKOCENBUD Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych  BRR rok 2011

3. SEKOCENBUD Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO - cz I – obiekty kubaturowe, rok 2011

4. SEKOCENBUD Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO - cz II – obiekty inżynieryjne, rok 2011

5. SEKOCENBUD załącznik do BCO cz. I i II Klasyfikacja obiektów. Podział budynków i budowli inżynieryjnych, 2011 

6. SEKOCENBUD załącznik do BCO cz. III i IV Klasyfikacja obiektów. Podział budynków i budowli inżynieryjnych, 2011

7. Katalog Cen Jednostkowych Robót i Obiektów Inwestycyjnych, rok 2012, wyd. BISTYP - CONSTULTING

8. SEKOCENBUD Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych  BRR, rok 2012

9. SEKOCENBUD Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO - cz I – obiekty kubaturowe,  rok 2012

10. Katalog Cen Jednostkowych Robót i Obiektów Inwestycyjnych,  I - III kw. 2013:, wyd.BISTYP - CONSTULTING

11.SEKOCENBUD załącznik do BCO cz. I i II Klasyfikacja obiektów. Podział budynków i budowli inżynieryjnych 2013

12.SEKOCENBUD Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych  BRR – I -III kwartał 2013

13.SEKOCENBUD Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO - cz I – obiekty kubaturowe,  I - II kwartał 2013 


Wydawnictwa:

1. Zadania rachunkowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, Educaterra pod redakcją Ryszarda Cymermana i Andrzeja Nowaka, 2011

2. Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych, Educaterra pod redakcją Ryszarda Cymermana, 2011

3. Przykłady wyceny nieruchomości, IDM, 2011

4. Określenie wartości plantacji kultur wieloletnich, Biblioteka Rzeczoznawcy Majątkowego Krzysztof Zmarlicki, 2011

5. Wycena nieruchomości leśnych, Educaterra Andrzej Nowak, 2011

6. Lista gatunków i wyznaczenie współczynników gatunkowych i przyrostowych wykorzystywanych w metodzie wyceny drzew, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa – Jacek Borowski, Małgorzata Pstrągowska, 2011

7. Wyznaczanie współczynników lokalizacji wykorzystywanych do metody wyceny drzew na terenach zurbanizowanych Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Halina B Szczepanowska, Marek Sitarski, Marzena Suchocka,2011

8. Metody wyceny wartości drzew na terenach zurbanizowanych dla warunków Polskich, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, 2011

9. Metoda oceny kondycji drzew z uwzględnieniem bezpieczeństwa i uszkodzeń mechanicznych, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa – Marek Kosmala, Edyta Rosłoń-Szeryńska, Marzena Suchocka, 2011

10. Wyceny Nieruchomości – system, zasady , procedury. Biblioteka Rzeczoznawcy Majątkowego – Ryszard Cymerman, Andrzej Hopfer, 2012

11. Określenie wartości plantacji kultur wieloletnich Biblioteka Rzeczoznawcy Majątkowego Krzysztof Zmarlicki, 2012

12. Opłaty adiacenckie w orzecznictwie i praktyce Joanna Bogusławska – Klejment, Ryszard Cymerman, 2012

13. Planowanie przestrzenne dla rzeczoznawców majątkowych, zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami, Ryszard Cymerman, 2012

14. Zadania rachunkowe dla kandydatów dla rzeczoznawców majątkowych, Educaterra pod redakcją Ryszarda Cymermana i Andrzeja Nowaka, 2012

©PSRWN Radom 2010                Odwiedziny serwisu: 163110
Wykonanie: Dan-net