Szkolenie :Rozliczenia nakładów na nieruchomości....
Odsłony: 688

Szkolenie :Rozliczenia nakładów na nieruchomości....

Data dodania: 2014-06-05 13:11:04

Zarząd Oddziału PSRWN w Radomiu zaprasza Koleżanki i Kolegów na szkolenie (prowadzone na konkretnych przykładach), które odbędzie się w dniu 13 czerwca (piątek) 2014 roku, godz. 16 00- 2000 

Temat szkolenia: „ Rozliczenia nakładów na nieruchomości w różnych sytuacjach prawnych” Program obejmuje m.in.:

1. Obliczanie wartości nakładów użytkowników wieczystych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej sprawujących trwały zarząd, na etapie aktualizacji odpowiednich opłat rocznych;

2. Obliczanie wartości i rozliczanie nakładów właścicieli nieruchomości w sytuacji naliczania opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń  infrastruktury; 

3. Rozliczanie nakładów posiadaczy zależnych lub posiadaczy samoistnych w rozliczeniach z właścicielem; 

4. Rozliczanie nakładów współwłaścicieli nieruchomości na etapie znoszenia współwłasności oraz nakładów spadkobierców na majątek  spadkodawcy; 

5. Rozliczanie nakładów małżonków na etapie znoszenia wspólności majątkowej. 

Miejsce:Budynek NOT w Radomiu, ul. Struga 7a. sala wykładowa nr 112 (I piętro) 

Wykładowca: dr inż. Jacek Zyga, rzeczoznawca majątkowy, biegły sądowy, członek Komisji Arbitrażowej PFSRM 

Szkolenie obejmuje 5 godzin lekcyjnych i zostało przygotowane zgodnie ze stanowiskiem przyjętym na posiedzeniu Rady Krajowej w dniu 16 – 17.12.2013 r.

Szkolenie dla członków i kandydatów PSRWN jest bezpłatne, dla innych osób 100 zł. 

 

Zarząd Oddziału apeluje o uregulowanie zaległych składek !

 

Materiały szkoleniowe zostaną przesłane pocztą elektroniczną po otrzymaniu zgłoszenia. 

Zgłoszenia prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: a.zukowska@vp.pl. najpóźniej do 12.06.2014

Wpłatę składki lub należności prosimy dokonywać przelewem na adres: PSRWN Oddział w Radomiu, ul. Struga 7A,
konto: 44 1240 5703 1111 0010 3278 7662. 

Kontakt telefoniczny z organizatorem szkoleń: 48 3631331, kom. 696999462, 

                                                                 Prezes Oddziału

                                                                  Henryk Poręba

©PSRWN Radom 2010                Odwiedziny serwisu: 163091
Wykonanie: Dan-net