Szkolenie bankowe - kolejna edycja
Odsłony: 470

Szkolenie bankowe - kolejna edycja

Data dodania: 2014-09-24 16:43:49

Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na duże zainteresowanie Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych wznawia organizację szkolenia w zakresie sporządzania wycen dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności.

Patronat nad proponowanym szkoleniem objął Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego, a partnerem jest Bank Gospodarstwa Krajowego jako jedyny bank państwowy dystrybuujący środki z funduszy rządowych. Wykładowcami szkolenia są
naukowcy i praktycy - wysokiej klasy specjaliści, zajmujący się zagadnieniami rynków nieruchomości i rynków kapitałowych oraz zagadnieniami zabezpieczenia wierzytelności. Wśród nich są przedstawiciele sektora bankowego, funduszy nieruchomościowych i
rzeczoznawcy majątkowi mający doświadczenie w zakresie wyceny zabezpieczeń wierzytelności.
Aktualne szkolenie, które Państwu proponujemy, będzie obejmowało 33 godziny zajęć – przewidujemy dwie dwudniowe sesje szkoleniowe. Szkolenie, podobnie jak do tej pory, będzie kończyło się egzaminem pisemnym w formie testu.
Szkolenie rozpoczniemy w m-cu październiku/listopadzie 2014r. Osoby zapisane na stronie internetowej będą zawiadamiane o proponowanym terminie szkolenia według kolejności zapisu z 3 tygodniowym wyprzedzeniem - liczba osób uczestniczących w jednej sesji szkolenia jest ograniczona do 36. Rzeczoznawcy majątkowi, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu końcowego zostaną
wpisani na tzw. „listę bankowa” PFSRM, która wzorem lat poprzednich będzie rozsyłana do banków korzystających z usług rzeczoznawców majątkowych (Top 30). Dotychczasowa lista prowadzona przez PFSRM nie ulega likwidacji. Jednocześnie wyjaśniamy, że kilkunastomiesięczna przerwa w szkoleniach wynikała z braku porozumienia pomiędzy PFSRM, a ZBP, dotyczącego modyfikacji dotychczasowego programu szkolenia. Lista prowadzona przez ZBP w dotychczasowym kształcie nie będzie rozszerzana.
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu i egzaminie będzie wynosiła:
dla członków sfederowanych Stowarzyszeń 2200 zł+VAT23%, a dla pozostałych uczestników 2860 zł+VAT23%
Program, terminy i miejsce szkolenia podamy w oddzielnym komunikacie.


Dział Szkoleń PFSRM

©PSRWN Radom 2010                Odwiedziny serwisu: 163100
Wykonanie: Dan-net