Operat szacunkowy w postępowaniu administracyjnym. Prowadzący: dr Mirosław Gdesz
Odsłony: 1305

Operat szacunkowy w postępowaniu administracyjnym. Prowadzący: dr Mirosław Gdesz

Data dodania: 2015-02-15 23:31:16

Zarząd Oddziału PSRWN w Radomiu zaprasza na drugie z serii spotkań doskonalących z dr. Mirosławem Gdeszem, które odbędzie się w dniu 14.03.2015 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w budynku NOT, ul. prof. W. Krukowskiego 1 (dawna Struga 7A), sala nr 112

Temat: „Operat szacunkowy w postępowaniu administracyjnym

Szczegółowy program szkolenia:

- istota opinii biegłego i powołanie biegłego (art. 84 Kpa),
- dowody przedstawione przez strony postępowania,
- elementy operatu podlegającego ocenie, a wiedza specjalna,

- stosowanie art. 157 ugn w postępowaniu administracyjnym,
- operat szacunkowy dla celów odszkodowania za działki przejęte pod drogi publiczne,
- operat szacunkowy dla celów odszkodowania za publicznoprawną służebność (art. 124 ugn).

Odpłatność: członkowie oddziału radomskiego - 50,00 zł w formie gotówkowej w dniu szkolenia, pozostali 100 zł na konto Stowarzyszenia. Odpłatność obejmuje: materiały szkoleniowe, kawę, herbatę i słodycze w czasie przerwy. Materiały szkoleniowe zostaną przesłane w formie elektronicznej przed szkoleniem.

Zgłoszenia proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: a.zukowska@vp.pl.

 

Kilka słów o prowadzącym szkolenie:

dr nauk prawnych Mirosław Gdesz - absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, doświadczony wykładowca, Naczelnik Wydziału Mieszkalnictwa w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Obecnie pracuje w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Autor wielu artykułów, m.in. w „Przeglądzie Sądowym”, Palestrze i Nieruchomościach oraz książki: „Cel publiczny w gospodarce nieruchomościami”, a także wielu komentarzy do orzeczeń sądowych z dziedziny nieruchomości

©PSRWN Radom 2010                Odwiedziny serwisu: 163123
Wykonanie: Dan-net