Zakres obowiązków Członków Zarządu PSRWN oddział w Radomiu
Odsłony: 1077


HENRYK PORĘBA - Prezes Zarządu
:

-  kieruje całokształtem pracy Oddziału i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, 

-  współpracuje z Zarządem Głównym Stowarzyszenia, Federacji i innymi Stowarzyszeniami 

   w kraju i za granicą oraz zarządem NOT i terenowymi organami samorządu i administracji, przyjmując jako główny cel,

   działanie na rzecz promowania Stowarzyszenia oraz ochronę interesów zawodowych i budowanie autorytetu jego członków,

-  nadzoruje sprawy finansowe i ewentualne działania gospodarcze, 

-  nadzoruje działalność KOR i prowadzenie praktyk,

-  wspomaga organizację szkoleń, spotkań i imprez integrujacych środowisko.

WŁADYSŁAW PITKOWSKI - Wiceprezes Zarządu:

-  zastępuje Prezesa podczas jego nieobecności,

-  współorganizuje działalność informacyjną i wymianę doświadczeń poprzez stronę internetową,

-  wspomaga działalność Sekretarza,  działalność i stan biblioteczki oraz funkcjonowanie systemu udostępniania cen

   transakcyjnych.


EWA MARASZKIEWICZ - Sekretarz Zarządu:

- odpowiada za sprawne i terminowe organizowanie i wykonanie prac biurowych Oddziału, zgodnie z zakresem zawartym

  w § 11 pkt 1 Regulaminu Zarządu Oddziału,

- odpowiada za działalność i stan biblioteczki rzeczoznawcy, 

- prowadzi zakup i udostepnianie cen transakcyjnych.


BOŻENA WLAZŁO - Skarbnik Zarządu:

- odpowiada za prawidłową pod względem merytorycznym, oraz zgodną z obowiązujacymi przepisami działalność finansową

  Oddziału, zgodnie z § 11 pkt 2 Regulaminu Zarządu Oddziału.


MARCIN DYGAS - Członek Zarządu:

-  odpowiada za śledzenie i zbieranie danych w zakresie nowości metodycznych, prawnych 

   i wydawnictw fachowych oraz bieżące informowanie członków Stowarzyszenia na naszej stronie 

   internetowej i na zebraniach,

-  nadzoruje funkcjonowanie strony internetowej. 


AGNIESZKA ŻUKOWSKA KOWALIK - Członek Zarządu:

- odpowiada za przygotowanie i organizację szkoleń i "spotkań doskonalących", wycieczek i imprez integracyjnych,

- wydaje dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia i prowadzi ich rejestr oraz ewidencję  
  odbytych szkoleń przez członków Stowarzyszenia,

- współpracuje ze skarbnikiem w rozliczeniu szkoleń, spotkań i imprez integracyjnych.


Zatwierdzono, przyjęto do wiadomości i realizacji na zebraniu Zarządu w dniu 15.03.2016 r.

                                                                                  Prezes Zarządu

                                                                                (-) Henryk Poręba

©PSRWN Radom 2010                Odwiedziny serwisu: 161513
Wykonanie: Dan-net