Zakres obowiązków Członków Zarządu PSRWN oddział w Radomiu
Odsłony: 1314

 
WŁADYSŁAW PITKOWSKI - Prezes Zarządu
:

- kieruje całokształtem pracy Oddziału i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
- współpracuje z Zarządem Głównym Stowarzyszenia, Federacji i innymi Stowarzyszeniami oraz zarządem NOT i terenowymi    organami samorządu i administracji, przyjmując jako główny cel, działanie na rzecz promowania stowarzyszenia oraz ochronę interesów zawodowych i budowanie autorytetu jego członków,
- nadzoruje działalność KOR i prowadzenie praktyk,
- wspomaga organizację szkoleń, spotkań i imprez integrujących środowisko,
- odpowiada za rozliczenie szkoleń, spotkań i imprez integracyjnych,
- odpowiada za prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów.

 

BOŻENA WLAZŁO - Wiceprezes Zarządu:

- zastępuje Prezesa podczas jego nieobecności,
- nadzoruje sprawy finansowe, w tym odpowiada za: opracowanie preliminarzy i sprawozdań oraz realizowanie wydatków zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem.

 EWA MARASZKIEWICZ - Sekretarz Zarządu:

- odpowiada za sprawne i terminowe organizowanie i wykonanie prac biurowych Oddziału, zgodnie z zakresem zawartym w § 11 pkt 1 Regulaminu Zarządu Oddziału,
- prowadzi zakup i udostepnianie cen transakcyjnych.

DIANA KACZMARCZYK - Skarbnik Zarządu:

- odpowiada za organizowanie zbierania składek członkowskich,
- odpowiada za wykonywanie przelewów bankowych i wystawianie faktur związanych z działalnością Oddziału,
- odpowiada za działalność i stan biblioteczki,
- wspomaga działalność Sekretarza w prowadzeniu systemu udostępniania cen transakcyjnych i reprezentuje Zarząd w kontaktach z urzędami w zakresie pozyskiwania i jakości tych cen.

MARCIN DYGAS - Członek Zarządu:

- odpowiada za śledzenie i zbieranie danych w zakresie nowości metodycznych, prawnych i wydawnictw fachowych, doniesień prasowych i stowarzyszeniowych oraz bieżące informowanie członków Stowarzyszenia na stronie internetowej i na zebraniach,
- nadzoruje funkcjonowanie strony internetowej.

AGNIESZKA ŻUKOWSKA KOWALIK - Członek Zarządu:

- odpowiada za przygotowanie i organizację szkoleń i "spotkań doskonalących", wycieczek i imprez integracyjnych,
- wydaje dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia i prowadzi ich rejestr oraz ewidencję odbytych szkoleń przez członków Stowarzyszenia,
- współpracuje ze skarbnikiem w rozliczeniu szkoleń, spotkań i imprez integracyjnych.


Zatwierdzono, przyjęto do wiadomości i realizacji na zebraniu Zarządu w dniu 11.04.2019 r.

                                                                                  Prezes Zarządu

                                                                                (-) Władysław Pitkowski

©PSRWN Radom 2010                Odwiedziny serwisu: 219305
Wykonanie: Dan-net