Ograniczone prawa rzeczowe
Odsłony: 525

Ograniczone prawa rzeczowe

Data dodania: 2016-01-20 16:23:50

Zarząd Oddziału PSRWN w Radomiu zaprasza na szkolenie oraz zebranie połączone ze spotkaniem integracyjnym, które odbędą się w 20.02.2016 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18.

Temat: „OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE - UWARUNKOWANIA PRAWNE, OKREŚLANIE WARTOŚCI, PRZYKŁADY PRAKTYCZNE

 Osoba prowadząca: mgr inż. Joanna Monika Szapiro-Nowakowska

Szkolenie obejmuje 6 godzin wykładowych.

Odpłatność za szkolenie w wysokości 100 zł tylko od członków i kandydatów zalegających z opłatą składek członkowskich na dzień 31.12.2015r. obejmuje: materiały szkoleniowe, obiad, kawę, herbatę i słodycze w czasie przerw oraz obiadokolację.

Uwaga: Materiały szkoleniowe - niezbędne do zajęć podczas szkolenia - zostaną przesłane pocztą elektroniczną.

Zgłoszenia prosimy przesłać w terminie do dnia 31.01.2016 r. pocztą elektroniczną na adres: a.zukowska@vp.pl .

Kontakt telefoniczny z organizatorem szkoleń: kom. 696 999 462.

 W załączeniu program szkolenia.

  Prezes Zarządu

  (-) Henryk Poręba

 

P R O G R A M        S Z K O L E N I A

 „OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE - UWARUNKOWANIA PRAWNE, OKREŚLANIE WARTOŚCI, PRZYKŁADY PRAKTYCZNE

Osoba prowadząca: mgr inż. Joanna Monika Szapiro-Nowakowska

Termin  20.02.2016 r.

Program:

1000 - 1130 - szkolenie

1130 - 1145 - przerwa kawowa

1145 - 1315 - szkolenie

1315 - 1330 - przerwa kawowa

1330 - 1500 - szkolenie

1500 - 1530 - obiad

1530 - 1800 - zebranie sprawozdawczo - wyborcze

1800 -  Spotkanie integracyjne

 Czas trwania 6 godzin lekcyjnych

1. Omówienie uwarunkowań prawnych i Standardu wyceny

2. Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych - przykłady praktyczne:

1) Określanie wartości prawa służebności osobistej i prawa dożywocia.

2) Wycena wynagrodzenia z tytułu ustanowienia jednocześnie kilku służebności: nadwieszenia budynku, dojścia i dojazdu do   budynku biurowego oraz doprowadzenia mediów.

3) Wycena wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej dojazdu do garażu w poziomie piwnicy w budynku apartamentowym (na sąsiedniej nieruchomości).

4) Zamiana prawa dzierżawy na prawo służebności. Wycena wartości nieruchomości dla potrzeb ustanowienia służebności budowy garażu podziemnego pod terenem ulicznym. Wynagrodzenie nie jednorazowe, lecz ustalane raty roczne.

5)Wycena wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności dojścia, dojazdu do supermarketu oraz budowy ściany oporowej.

©PSRWN Radom 2010                Odwiedziny serwisu: 163125
Wykonanie: Dan-net