KALENDARZ PRAWNY – wrzesień 2016 r.
Odsłony: 379

KALENDARZ PRAWNY – wrzesień 2016 r.

Data dodania: 2016-11-15 14:01:30

1. Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2016 r. poz. 1250).
Weszła w życie z dniem 31 sierpnia 2016 r., z wyjątkiem art. 58 ust. 2 i art. 59 ust. 2, które weszły w życie z dniem 17 sierpnia 2016 r.

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości (Dz. U. z dnia 17 sierpnia 2016 r. poz. 1263).
Weszło w życie z dniem 8 września 2016 r.

3. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach (Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2016 r. poz. 1330).
Wejdzie w życie z dniem 25 listopada 2016 r.

4. Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 29 sierpnia 2016 r. poz. 1358).
Weszła w życie z dniem 8 września 2016 r.

5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2016 r. w sprawie formatów, w jakich odpisy pism, dokumentów i pełnomocnictw mogą być poświadczane elektronicznie (Dz. U. z dnia 7 września 2016 r. poz. 1415).
Weszło w życie z dniem 8 września 2016 r.

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz. U. z dnia 8 września 2016 r. poz. 1426).
Wejdzie w życie z dniem 23 września 2016 r.

7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z dnia 9 września 2016 r. poz. 1440)

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2016 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. U. z dnia 15 września 2016 r. poz. 1472).
Wejdzie w życie z dniem 30 września 2016 r.

 

©PSRWN Radom 2010                Odwiedziny serwisu: 231888
Wykonanie: Dan-net