WYCENA - kwartalnik, wyd. EDUKATERA nr 1 (dostępny w bibliotece) - spis treści
Odsłony: 677

WYCENA - kwartalnik, wyd. EDUKATERA nr 1 (dostępny w bibliotece) - spis treści

Data dodania: 2011-07-10 19:52:22

Nr 1(95) 2011r.

w numerze m. in.

•    Specyfika wyceny przedsiębiorstwa funkcjonującego w formie spółki cywilnej
•    Ustalenie wysokości stawki opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej
•    Propozycja wyodrębnienia wartości części składowych nieruchomości do celów ewidencji środków trwałych
•    Zarządzanie terenami zieleni miejskiej na przykładzie parku Podzamcze w Olsztynie
•    Rola rzeczoznawcy majątkowego w scaleniach obszarów wiejskich
•    Prawa dotyczące nieruchomości w orzecznictwie

©PSRWN Radom 2010                Odwiedziny serwisu: 163089
Wykonanie: Dan-net