WYCENA - kwartalnik, wyd. EDUKATERA Sp. zo.o. nr 2 (dostępny w bibliotece) - spis treści
Odsłony: 1277

WYCENA - kwartalnik, wyd. EDUKATERA Sp. zo.o. nr 2 (dostępny w bibliotece) - spis treści

Data dodania: 2011-07-10 19:58:49

Nr 2(95) 2011r.

W numerze m.in. :

•    Rola rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym opłat planistycznych i
     adiacenckich
•    Cele i instrumenty polityki mieszkaniowej państwa - ujecie strategiczne
•    Odszkodowania i wycena stratpo wystąpieniu kieski żywiołowej
•    Analiza wrażliwości wartości nieruchomości i wskazanie obszarów ryzyka związanego z inwestowaniem w
     nieruchomości na przykładzie dwóch nieruchomości
•    Praktyczne problemy szacowania nieruchomości rolnych

©PSRWN Radom 2010                Odwiedziny serwisu: 163103
Wykonanie: Dan-net