Odsłony: 1811

Precyzja jest w nas - nasze cele i zadania

 Jako motto naszego działania przyjęliśmy przesłanie wynikające z logo naszego miasta 
 „Siła w precyzji”, tj.: „Precyzja jest w nas"

 Nasze cele i zadania:

 Celem działania Oddziału jest przede wszystkim działalność związana z podnoszeniem  kwalifikacji zawodowych i jakości  wykonywanych usług oraz przestrzeganiem etyki  zawodowej, integracją środowiska i wzajemnym rozwiązywaniem  
 problemów  zawodowych i osobistych.

Cele te realizowane są głównie poprzez:
•      prowadzenie zebrań szkoleniowych i spotkań dyskusyjnych dotyczących metodyki i nowych
       uregulowań prawnych związanych z naszą działalnością, celem doskonalenia warsztatu pracy i
       poszerzenia wiedzy zawodowej,
•      podejmowanie działań opiniodawczych i rozjemczych z zakresu wycen nieruchomości w tym rozwiązywanie
       problemu rozbieżnych wyników szacowania uzyskanych przez różnych rzeczoznawców oraz zastrzeżeń
       dotyczących operatów  szacunkowych,
•      prowadzenie informacji elektronicznej, wymiany doświadczeń poprzez stronę internetową i bieżące kontakty,
•      gromadzenie i udostępnianie wybranych katalogów i pozycji literatury fachowej,
•      wypracowywanie wspólnego stanowiska dla wybranych problemowych zagadnień wyceny i wspólnego
       stosowania,
•     organizowanie spotkań integracyjnych połączonych z wypoczynkiem i rekreacją, organizowanie wycieczek
       krajowych i zagranicznych.

Nasi rzeczoznawcy zajmują się sporządzaniem operatów szacunkowych, opinii, ekspertyz i doradztwem dotyczącym
między innymi:
- nieruchomości gruntowych na terenach zurbanizowanych, rolnych i leśnych;
- nieruchomości zabudowanych domami mieszkalnymi;
- obiektów usługowych (warsztaty, pawilony, itp.);
- obiektów rekreacyjno-sportowych (baseny, korty, kąpieliska, stadiony, itp.);
- obiektów komercyjnych (biurowe, banki, centra handlowe, itp.);
- obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przychodnie, szpitale, itp.);
- lokali mieszkalnych i użytkowych;
- nieruchomości o charakterze rekreacyjnym (ośrodki wypoczynkowe, ogródki działkowe,
  domki letniskowe, działki leśne);
- drzewostanów leśnych i na terenach zurbanizowanych, plantacji wieloletnich itp.

©PSRWN Radom 2010                Odwiedziny serwisu: 225642
Wykonanie: Dan-net