Ramowy plan działania PSRWN oddział w RADOMIU na kadencję 2016 - 2018
Odsłony: 649

Sprawy organizacyjne i statutowe

1) prowadzenie Biura Stowarzyszeniowego w wynajętym pomieszczeniu w budynku NOT, dostępnego dla
    rzeczoznawców i społeczeństwa, co najmniej jeden raz w tygodniu. 

2) prowadzenie prac związanych z przyjęciem nowych kandydatów i członków, opłacaniem składek członkowskich,
    ewidencją i dokumentowaniem działalności Oddziału. 

3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej
    oraz działanie na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów związanych z gospodarką nieruchomościami
    i zawodem rzeczoznawcy.

4) uczestnictwo przedstawicieli Stowarzyszenia w strukturach PSRWN, PFSRM i NOT,

5) uczestnictwo w pracach legislacyjnych oraz opiniowanie nadesłanych do Stowarzyszenia projektów standardów
    zawodowych i innych przepisów prawa,

Stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych poprzez:

1) organizowanie własnych zebrań szkoleniowych,

2) organizowanie ”Klubowych spotkań dyskusyjnych”, prowadzonych przez członków stowarzyszenia
    i przedstawicieli różnych instytucji,

3) kontynuowanie formy doskonalenia poprzez omawianie szkoleń „zewnętrznych” przez członków
    Stowarzyszenia, którzy otrzymali dofinansowanie kosztów uczestnictwa.

4) bieżące informowanie o nowościach i wchodzących przepisach prawnych,

5) informowanie o konferencjach i szkoleniach prowadzonych przez PFSRM i inne Stowarzyszenia w tym
    organizowanie grupowych wyjazdów na spotkania szkoleniowe PSRWN w Warszawie.

Prowadzenie Biblioteczki rzeczoznawcy i uzupełnianie zbiorów poprzez prenumeratę i zakup oraz
kompletowanie i oprawianie czasopism związanych z warsztatem rzeczoznawcy.

Prowadzenie i modyfikowanie własnej strony internetowej w celu stałego uaktualniania informacji
niezbędnych w zawodzie i doskonalenia komunikacji z członkami Stowarzyszenia.

Kontynuowanie działań związanych z utworzeniem funkcjonalnej „bazy cen transakcyjnych” i korzystaniem
z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz współpracy Urzędem Miasta Radomia i Starostwami w sprawie
danych o nieruchomości zamieszczanych w aktach notarialnych.

Wypracowywanie wspólnego stanowiska w wybranych problemach wyceny, dla wspólnego stosowania, m.in.:

1) opracowanie środowiskowych norm pracy rzeczoznawcy,

2) opracowanie współczynnika relacji cen nieruchomości, jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego a przedmiotu prawa własności, na rynku radomskim,

3) dokonanie analizy rynku w zakresie dysproporcji cen transakcyjnych, w obrocie dużych areałów (1ha - 2ha i większe) z przeznaczeniem przemysłowym lub usługowym i mniejszych (1500 - 500 m2),

4) opracowanie katalogu najczęsciej stosowanych stóp kapitalizacji i dyskontowych.

Prowadzenie działalności związanej z arbitrażem i opiniowaniem operatów.

Prowadzenie praktyk zawodowych

Integracja środowiska poprzez organizowanie zebrań szkoleniowych połączonych z wypoczynkiem i rekreacją, organizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych oraz różnych spotkań i wymiany doświadczeń.

Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Polonijnym za granicą

Promocja stowarzyszenia i rzeczoznawców majątkowych poprzez:

1) stronę internetową Stowarzyszenia, 

2) udział w działalności i wpółpracę ze stowarzyszeniami notowskimi, jadnostkami samorządu i administracji.

 

                                  Przyjęty na posiedzeniu Zarządu w dniu 15.03.2016 r.

©PSRWN Radom 2010                Odwiedziny serwisu: 161518
Wykonanie: Dan-net