Ramowy plan działania PSRWN oddział w RADOMIU na kadencję 2019 - 2021
Odsłony: 873

Sprawy organizacyjne i statutowe

1) prowadzenie Biura Stowarzyszeniowego w wynajętym pomieszczeniu w budynku NOT, dostępnego dla rzeczoznawców i społeczeństwa,
2) prowadzenie dokumentacji związanych z przyjęciem nowych kandydatów i członków, opłacalnością składek członkowskich, ewidencją i dokumentowaniem szkoleń i działalnością Oddziału,
3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz działanie na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów związanych z gospodarką nieruchomościami i zawodem rzeczoznawcy,
4) uczestnictwo przedstawicieli Stowarzyszenia w strukturach PSRWN, PFSRM i NOT,
5) uczestnictwo w pracach legislacyjnych oraz opiniowanie nadesłanych do Stowarzyszenia projektów standardów zawodowych i innych przepisów prawa.

 

Stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych poprzez:

1) organizowanie własnych zebrań szkoleniowych,
2) organizowanie ”Klubowych spotkań dyskusyjnych”, prowadzonych przez członków stowarzyszenia i przedstawicieli różnych instytucji,
3) kontynuowanie formy doskonalenia poprzez omawianie szkoleń „zewnętrznych” przez członków Stowarzyszenia, którzy otrzymali dofinansowanie kosztów uczestnictwa,
4) bieżące informowanie o nowościach i wchodzących przepisach prawnych,
5) informowanie o konferencjach i szkoleniach prowadzonych przez PFSRM i inne Stowarzyszenia w tym Oddziału PSRWN w Warszawie.

Prowadzenie Biblioteczki rzeczoznawcy i uzupełnianie zbiorów poprzez prenumeratę i zakup oraz kompletowanie i oprawianie czasopism związanych z warsztatem rzeczoznawcy.

Prowadzenie i modyfikowanie własnej strony internetowej w celu stałego uaktualniania informacji niezbędnych w zawodzie i doskonalenia komunikacji z członkami Stowarzyszenia.

Kontynuowanie działań związanych z utworzeniem funkcjonalnej „bazy cen transakcyjnych” i korzystaniem z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz współpracy Urzędem Miasta Radomia i Starostwami w sprawie danych o nieruchomości zamieszczanych w aktach notarialnych.

Wypracowywanie wspólnego stanowiska w wybranych problemach wyceny, dla wspólnego stosowania, m.in.:
1) opracowanie katalogu najczęściej stosowanych stóp kapitalizacji i dyskontowych,
2) opracowanie mapy czynszów itp.

Prowadzenie działalności związanej z arbitrażem i opiniowaniem operatów.

Prowadzenie praktyk zawodowych

Integracja środowiska poprzez organizowanie zebrań szkoleniowych połączonych z wypoczynkiem i rekreacją, organizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych oraz różnych spotkań i wymiany doświadczeń.

Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Polonijnym za granicą

Promocja stowarzyszenia i rzeczoznawców majątkowych poprzez:
1) stronę internetową Stowarzyszenia,
2) uczestnictwo przedstawicieli Stowarzyszenia w imprezach organizowanych przez samorządy lokalne, NOT itp.

 

                                  Przyjęty na posiedzeniu Zarządu w dniu 11.04.2019 r.

©PSRWN Radom 2010                Odwiedziny serwisu: 219311
Wykonanie: Dan-net