Informacja o stanie rynku nieruchomości gminie Solec nad Wisłą
Odsłony: 1106

Informacja o stanie rynku nieruchomości gminie Solec nad Wisłą

Data dodania: 2012-02-14 17:49:16

UWAGA. Najnowsze analizy rynku nieruchomości opublikowane są w portalu 100analiz.pl
W okresie od stycznia 2010r do marca 2011 na terenie gminy Solec nad Wisłą odnotowano
108 transakcji kupna sprzedaży nieruchomości - dane dotyczą wyłącznie transakcji uznanych
za wiarygodne (akty notarialne z ceną znacznie niższą niż przeciętne odrzucono).

 

 

Nieruchomości nabywane na cel publiczny stanowiły 52% transakcji przeprowadzonych w analizowanej gminie. Transakcje dotyczyły działek położonych w obrębie Wola Pawłowska nabywanych pod wał przeciwpowodziowy. Ceny transakcyjne wahały się od 1,51zł/m2 do 4,46zł/m2.  Powierzchnie nieruchomości mieściły się w przedziale 6m2 do 5 779m2.

Niezabudowane grunty rolne stanowiły 34% wszystkich transakcji. Ceny transakcyjne nieruchomości rolnych w gminie Solec wahały się od 5 000zł/ha do 30 000zł/ha. (cena średnia niezabudowanych działek rolnych wynosi 13 415zł/ha). Powierzchnie nabywanych nieruchomości rolnych mieściły się w przedziale 0, 008ha – 4ha.(średnia powierzchnia gruntów rolnych to 1,2ha). Cena zależała przede wszystkim od położenia nieruchomości kształtu i ilości nabywanych działek, klasy gruntu, oraz poziomu kultury rolnej.

Gospodarstwa rolne i działki zabudowane stanowiły 13% transakcji. Ceny transakcyjne wahały się od 20 000zł do 110 000zł. (cena średnia wynosi 61 500zł). Powierzchnie nabywanych nieruchomości mieściły się w przedziale 286 m2 – 4,38 ha (średnia powierzchnia wynosiła 7100m2). Transakcje dotyczyły zarówno działek z budynkami mieszkalnymi jak i przeznaczonych na cele komercyjne. Cena transakcyjna zależała od położenia nieruchomości, parametrów techniczno-użytkowych budynków zlokalizowanych na działkach, oraz wielkości działki.

Działki tzw. budowlane stanowiły 1% ogółu transakcji. Średnia cena działki budowlanej w gminie Solec nad Wisłą wynosi 8,26zł/m2. Cena zależała przede wszystkim od położenia nieruchomości, jej kształtu, oraz dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej.

autor: Mariusz Nakoneczka  - rzeczoznawca majątkowy www.firmaemar.pl

analizy rynku nieruchomości dla innych gmin znajdziesz na: http://www.tukupiszdom.pl/analizy-rynku-nieruchomosci.html

©PSRWN Radom 2010                Odwiedziny serwisu: 163119
Wykonanie: Dan-net